top of page

  TROUWE TIJGERS STAAN SAMEN STERK

Een scheiding heeft veel invloed op het leven van een kind. Tijdens de scheiding, direct erna maar ook als de scheiding al lang(er) geleden is.

 

Trouwe Tijgers Staan Samen Sterk is ontwikkeld voor kinderen waarvan de ouders in een scheidingsproces zitten of gescheiden zijn.

 

Trouwe Tijgers Staan Samen Sterk biedt:

 • Kinderen leren in groepsverband en spelenderwijs hun gevoelens en gedachten rondom de scheiding te herkennen en te benoemen.

 • In 8 bijeenkomsten leren ze samen met leeftijdsgenoten hoe ze om kunnen gaan met lastige situaties.

 • Bewustwording dat ze van beide ouders mogen houden en dat de scheiding niet hun schuld is.

 • Ze werken aan meer zelfvertrouwen, voelen zich minder boos en verdrietig.

Trouwe Tijgers Staan Samen Sterk biedt ouders in de ouderbijeenkomst:

 • Informatie over het programma van hun kind.

 • Handvaten hoe ze hun kinderen kunnen begeleiden rondom de scheiding.

 • Informatie over welke invloed de scheiding op de ontwikkeling van kinderen heeft. 

Startdata:

Kennismaking ouders en kind:  22 januari 2023 

tussen 15.15  en 17.00 uur

8 bijeenkomsten voor kinderen op de maandagmiddagen vanaf 29 januari 2024 t/m maart 2024  van 14.45 uur tot 15.45 uur (met uitzondering van de herfstvakantie).

Locatie: Locatie De Bron in Vathorst

 

Kosten: Het programma is gratis, dankzij subsidie van de Gemeente Amersfoort, ABC scholen en Indebuurt033.  

 

Ouders moeten beiden akkoord gaan met deelname van hun kind aan het programma d.m.v. een handtekening van beide ouders.

Deze groepen begeleid ik samen met Anet Kiela, Praktijk de Pleisterplaats en Emmy Geert, Rondom Spel

TROUWE TIJGERS

STAAN SAMEN STERK!

GRATIS Groepstraining voor kinderen van  6 en 7 jaar van gescheiden ouders 

KAMELEON PROGRAMMA

GRATIS groepstraining voor kinderen van 8 t/m 12 jaar van gescheiden ouders 

Een scheiding heeft veel invloed op het leven van een kind. Tijdens de scheiding, direct erna maar ook als de scheiding al lang(er) geleden is.

 

Het Kameleon programma is door Stichting Jonge Helden ontwikkeld voor kinderen waarvan de ouders in een scheidingsproces zitten of gescheiden zijn.

Het programma is preventief - dat houdt in dat het is bedoeld voor kinderen die geen (ernstige) problemen als gevolg van de scheiding ervaren. Het doel van het Kameleonprogramma is o.a.: 

 • te voorkomen dat kinderen in een later stadium in de problemen komen als gevolg van de scheiding

 • hun gevoelens rondom de scheiding te herkennen en te benoemen

 • zich bewust te zijn dat ze van beiden ouders mogen houden en dat de scheiding niet hun schuld is

 • werken aan meer zelfvertrouwen, zodat ze zich minder snel boos en verdrietig voelen.

Tijdens de bijeenkomsten zijn de kinderen op een speelse, creatieve manier bezig met wat je als ‘gescheiden kind’ kunt meemaken, denken en voelen. De sfeer is informeel en gezellig. Binnen de groep staan vertrouwelijkheid, veiligheid en respect voorop.

Het Kameleon programma  biedt ouders:

 • een ouderbijeenkomst

 • een gezamenlijke afsluiting met de kinderen

 • een individueel eindgesprek.

Startdata:

08 januari 2024 

6 bijeenkomsten voor kinderen op de maandagmiddagen van 16.00 uur tot 17.30 uur 

 

Locatie: Locatie De Bron in Vathorst

Kosten:  Het programma is gratis, dankzij subsidie van Stichting Jonge Helden. 

Ouders moeten beiden akkoord gaan met deelname van hun kind aan het programma d.m.v. een handtekening van beide ouders.

Deze groepen begeleid ik samen met Anet Kiela van Praktijk de pleisterplaats en Emmy Geerts, Rondom Spel. 

             STER PROGRAMMA

GRATIS groepstraining voor kinderen van 8 t/m 12 jaar met een overlijden in het gezin 

Het Sterprogramma is een lotgenoten-programma voor kinderen waarvan vader, moeder, broer(tje) of zus(je) is overleden. Het programma is ontwikkeld door Stichting Jonge Helden (www.stichtingjongehelden.nl) en wordt begeleid door twee professionele rouw- en verliescoaches van ‘Goed-Gezind’ en ‘De Pleisterplaats’. 

 

Als kinderen een overlijden in het gezin meemaken verandert er nogal wat in hun leven. Ze ervaren gevoelens en gedachten die ze nog nooit ervaren hebben. Thuis worden veel dingen anders; de sfeer is niet meer hetzelfde, er is verdriet, er is een lege stoel aan tafel, vertrouwde rituelen worden aangepast, taken moeten herverdeeld worden. Daarbij zijn kinderen geneigd om zich verantwoordelijk te voelen voor hun verdrietige ouder(s) en soms zelfs voor de gang van zaken in hun huis.  Het Sterprogramma is er speciaal voor hen. In groepsverband is er de mogelijkheid om o.a. op creatieve manier hun ervaringen, gevoelens en gedachten te benoemen en herkennen.

Wat hebben kinderen aan het Ster programma?

Na het volgen van het programma kunnen kinderen hun gevoelens beter benoemen en plaatsen, ze voelen zich vaak minder alleen, verdrietig, angstig of boos, ze weten dat ze geen schuld hebben aan het overlijden. De meeste kinderen voelen zich naderhand beter over zichzelf en hun leven en in veel gevallen is het contact tussen kind en ouder(s) verbeterd.

De kinderbijeenkomsten:

Tijdens de bijeenkomsten zijn de kinderen op speelse en creatieve manier bezig met wat ze meemaken, denken en voelen. De sfeer is informeel. Binnen de groep staan respect, vertrouwelijkheid, veiligheid en gezelligheid  voorop.

Het Sterprogramma bestaat uit:

 • individuele kennismakingsgesprekken van alle deelnemers met één van de coaches

 • 6 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur 

 • een  ouderavond voor alle ouder(s)

 • een persoonlijk eindgesprek voor de ouder(s) met een van de coaches.

 

Praktisch:

Deelname is gratis dankzij subsidie van Stichting Jonge Helden.

Er kunnen maximaal 8 kinderen aan het programma deelnemen.

 

 

Wat: Jonge Helden Sterprogramma

Op: maandagmiddag 16.15-17.45 uur

Datum: 29 januari t/m maart

Waar: Amersfoort-Noord — Locatie volgt

 

Meer informatie en aanmelden:

www.praktijkdepleisterplaats.nl/ster

Anet Kiela

06-14778417

Deze groepen begeleid ik samen met Anet Kiela van Praktijk de pleisterplaats 

bottom of page