top of page

SIMONE

Ik ben Simone Untersalmberger-Kok, weduwe en ik heb 3 volwassen kinderen. SInds 2013 werk ik als Kindercoach, Gezinscoach en Stiefplancoach. Ik heb hiervoor een groot aantal opleidingen gevolgd. (kijk hier voor een overzicht). Het werken met kinderen, hen begeleiding en ondersteuning bieden, vind ik enorm boeiend. Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo, daarbij gebruik makend van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Het gezin vormt hierbij de veilige en vertrouwde basis. Als er door omstandigheden zoals (echt)scheiding, het vormen van een nieuw samengesteld gezin of een overlijden ingrijpende veranderingen binnen het gezin plaats vinden, heeft dit zijn weerslag op het gehele gezin.

Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisaties Adiona en Kindbehartiger. 

Voor de verwerking en acceptatie van deze veranderingen is het essentieel dat ouders hun kind centraal stellen. ​Maar juist door deze ingrijpende veranderingen verliest een ouder soms het overzicht en is het lastig om een kind (emotioneel) te volgen. Door de eigen emotionele belasting, verdriet of boosheid is het vaak moeilijk om het kind centraal te stellen. Wat heeft het kind nodig? Hoe kun je het ondersteunen? Wat het extra lastig maakt is dat kinderen hun behoeften niet of pas veel later kunnen uiten. Ze worden heen en weer geslingerd door hun gevoelens en loyaliteiten.

Ik kan je kind ondersteunen en de behoeften en wensen onderzoeken. Vanuit die inzichten kan ik de ouder handvatten bieden die bij jouw kind passen. Er kan weer aangesloten worden bij het kind; het kind staat weer centraal. Hierdoor wordt een evenwichtige ontwikkeling bevorderd; zowel op emotioneel als mentaal niveau. Een kind kan opgroeien tot een stabiele volwassene. Ik stel het kind centraal, ben positief ingesteld en wil de zelfredzaamheid van kind en ouder bevorderen. 

Na de algemene opleidingen heb ik mij oa. gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van kinderen en ouders bij een (echt)scheiding. Dit kan op ieder moment van de scheiding zijn, zowel aan het begin van de scheiding als na een (paar) jaar.

Ik begeleid ouders, bied hen inzichten en handvatten. Bij het verwerken en accepteren van de scheiding is de houding en rol van de ouder van groot belang. Daarom ondersteun ik ouders in hoe zij hun ouderrol zo goed mogelijk kunnen blijven uitoefenen, in het belang van de kinderen. En hoe zij met elkaar als ouder en ex-partner kunnen blijven communiceren. Dit is vaak erg lastig, omdat de eigen emoties een grote rol spelen.  

De opleiding voor stiefplancoach heeft mij extra inzichten en handvatten geboden om samengestelde gezinnen te begeleiden. Een samengesteld gezin heeft specifieke kenmerken en kwaliteiten. Deze kwaliteiten en kenmerken te (her)kennen biedt inzicht en mogelijkheden. Ik begeleid zowel de ouders als de kinderen binnen het nieuwe gezin. 

Voor mij is het essentieel dat ouders elkaar Goed Gezind zijn. Goed Gezind houdt in: 'het beste voor hebben met iemand, een goedgunstige houding hebbend of tonend'. Dat is wat er in basis nodig is om kinderen veiligheid te bieden, ze ruimte te geven om hun emoties te kunnen uiten. Het is een soms een behoorlijk gepuzzel om binnen het nieuwe gezin rust en gezelligheid te creëren. Indien het ouders lukt om goedgezind te kunnen zijn naar hun ex-partner, naar hun kind óf naar de stiefouder van hun kind geeft dat rust en kun je de basis leggen voor een gelukkig gezin.  

IMG_20190224_160419.jpeg
Simone Untersalmberger-Kok
Rouw en verliescoach
bottom of page