top of page

TARIEVEN

Mogelijkheid 1:

4 sessies van 1 uur alleen met ouder(s)

1. Kennismaking ouder(s) en hulpvraag           inventariseren

2 - 3. Inzichten, interventies en handvatten bieden

4. Afronden

Prijs: € 280,-

Mogelijkheid 2:

9 sessies: 4 oudersessies van 1 uur en

5 kindsessies van 1 uur.

1. Kennismaking ouder(s) en hulpvraag inventariseren 

2. t/m 6. Vijf sessies met je kind

7. en 8. Inzichten, interventies en handvatten bieden aan ouder(s)

9. Afronden

Prijs: € 650,- 

Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt is het soms mogelijk de gemaakte kosten voor kindercoaching op te voeren als Bijzondere Ziektekosten bij uw belastingaangifte.

Kindercoaching kan soms worden betaald uit het Persoons-gebonden Budget (PGB) Meer informatie: www.rijksoverheid.nl

Tarieven

Ik bied ondersteuning op maat. Het is niet altijd mogelijk om van te voren aan te geven hoeveel sessies er nodig zijn.

 

De prijs per sessie is: 

  • Sessie kind/jongere: € 75,- voor 1 uur

  • Sessie ouder(s): intake, tussen evaluatie en eindgesprek € 75,- per uur

  • Sessie samengesteld gezin: € 75,- per uur

 

Ondersteuning bij scheiden

Kindbehartiger

Pakket

1. Kennismaken ouder(s) (1 uur)

2. Drie gesprekken met kind(eren) (3 x 1 uur)

3. Terugkoppeling aan ouder(s) (1-1,5 uur)

Prijs: € 350,-

Ondersteuning voor het samengestelde gezin

 

5 sessies

 

1. Kennismaken en situatie van jullie gezin bespreken (1 uur)

2 - 4. Werken aan knelpunten en onderzoeken van kwaliteiten (1 uur)

5. Handvatten en afronding (1-1,5 uur)

Prijs: € 350,-

Incl. het boek 'Hoe maak je een succes van je samengestelde gezin?'

Indien noodzakelijk extra afspraken à € 75,- per afspraak. 

Ondersteuning van kind/jongere

bij rouw

 

6 sessies

 

Met kind/jongere van 1 uur

 

Prijs: € 430,-

 

Kennismaking (1 uur) en eindgesprek (1-1,5 uur) met ouder

 

Prijs: € 150,-

Verslaglegging en observatie op school op verzoek

€ 75,- per uur.

bottom of page